Публікації

ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ НЕ ВСІХ. КОМУ СЛІД ГОТУВАТИСЯ ДО ПЕРЕВІРКИ?

ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ НЕ ВСІХ. КОМУ СЛІД ГОТУВАТИСЯ ДО ПЕРЕВІРКИ - ЗМІНИ ДО ПЛАНУ-ГРАФІКУ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК
Змінами до Податкового кодексу України, що були внесені Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (69.35 Перехідних положень ПКУ) визначено категорії платників податків, які підпадають під проведення документальних планових перевірок з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, а саменаступні платники податків:

1) які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) які надають фінансові, платіжні послуги.

Таким чином, в оновленому плану-графіку проведення документальних плановихперевірок слід шукати себе тим суб’єктам господарювання, які ведуть діяльність у перерахованих вище сферах.

Крім того, відповідно до Закону №3219-IX на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, дозволено проводити і документальні позапланові перевірки майже з усіх підстав, передбачених Податковим кодексом України крім наступних:

• отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, за виключенням отриманої інформації, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та платників податків які ведуть діяльність у сферах, які підлягають плановій документальній перевірці згідно цього Закону;

• подання платником податків контролюючому органу уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом;

• виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу;

• отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню;

• не подання платником податків в установлений строк уточнюючого розрахунку для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки;

• виявлення розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне або спирт етиловий;

• не надання платником податків в установлений строк для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу;

• подання платником податку заяву про проведення перевірки до поданої заявки на поповнення обсягів залишку пального .

Оновлений план-графік вже був оприлюднений на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику 07.08.2023 занаступним поисланням https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/642254.html.

При цьому згідно вимог Закону № 3219-ІХ документальні планові перевірки платників податків, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, , тобто не раніше 07.09.2023 року та за умови надіслання (вручення) таким платникам (їх представникам) копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати її початку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки.

Варто також мати на увазі, що законодавчі зміни до Податкового кодексу Українизберігають умови під час дії воєнного стану, наявність яких обов’язкова для проведення документальних та фактичних перевірок: зокрема за наявності безпечних умов для проведення перевірки:

- безпечного доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;

доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Залишаються під мораторієм на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (крім перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника єдиного внеску, та/або таких, що передбачені для категорії тих платників податку, які можуть бути включені до плану-графіку проведення документальних планових перевірок до завершення/припинення дії воєнного стану на території України).

Отже, крім такого негативного впливу для бізнесу як скасування для всіх платників податків податкових пільг, в частині податкових перевірок Закон № 3219-ІХ більш збалансований та мало що змінює для широкого кола платників податків на період дії воєнного стану, зокрема передбачає включення до план-графіку перевірок тільки визначеної категорії платників податків.

Водночас даним Законом збережено і до того наявний у податківців арсенал інструментів, які дозволяють проводити перевірки бізнесу під час воєнного стану, зокрема проведення фактичних, камеральних та позапланових перевірок в ряді випадків.

Для захисту бізнесу слід діяти превентивно, не чекаючи візиту податківців з перевіркою, а завчасної підготовки до можливих дій/заходів контролюючого органу.

Якщо ви ще не встигли провести юридичний та/або податковий аудит вашого підприємства , зараз ще є час це зробити за участі наших фахових спеціалістів.Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3219-IX#Text