Публікації

Юридичний аудит – інструмент для захисту ваших інвестицій

Основними аспектами укладення угоди відносно активу чи майна є прогноз економічного ефекту від такої угоди, оцінка ризиків та фінансової структури угоди. Важливою складовою при придбанні активу являється перевірка  достовірності і об’єктивності даних як про учасників угоди так і про об’єкт угоди (інвестування).  З метою  оцінки вказаної інформації доцільно провести  аудит.
Залежно від обсягу об’єкта перевірки аудит може бути комплексним або проводитися відносно окремої тематики чи окремих операцій, а в залежності від предмету можливо виділити наступні види аудиту:
• юридичний аудит – перевірка та аналіз діяльності компанії, документів або угод, окремих об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок чи інших активів з точки зору винесених до перевірки правових питань;

• податковий аудит -  перевірка правильності  повноти нарахування та сплати податків та зборів, складання податкових декларацій, ведення податкової звітності, виявлення ризикових зон та інші аспекти оподаткування;

• кадровий аудит - це процедура по оцінці системи кадрового документообігу, що включає в себе перевірку наявності всіх обов'язкових кадрових документів і аналіз кадрової документації на предмет відповідності чинному законодавству України;

• Due Diligence - докладна фінансова, правова, податкова експертиза об'єкта на законність і комерційну привабливість планованої угоди або інвестиційного проекту;
При інвестуванні коштів на придбання активу вирішальним питанням залишається безпека інвестицій. Практика показує, що інвестувати  кошти  без негативних правових чи фінансових наслідків для інвестора може забезпечити ретельної перевірки об’єкту інвестування перед вчинення угоди щодо його придбання.  
Юридичний аудит компанії (товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства, приватного акціонерного товариства чи іншої організаційно-правової форми) перед укладенням угоди з придбання корпоративних прав компанії дозволяє встановити об’єктивне уявлення про господарську діяльність компанії, перевірити її корпоративну структуру, фінансове становище, оцінити інвестиційні ризики.
Юридичний аудит  компанії  допоможе з’ясувати :
• стан господарських документів  компанії,  реалізацією компанією прав та виконання обов’язків за укладеними угодами;
• відповідність діяльності компанії певним критеріям, правовим нормам, корпоративним стандартам;
• стан організації  та відповідністю чинному законодавству України податкового та бухгалтерського обліку в компанії;
• ризики притягнення співробітників компанії до кримінальної відповідальності та/чи адміністративної відповідальності за допущені порушення при оформленні документів компанії;
• наявність спорів з контрагентами компанії, податковими чи іншими державними органами, або підстави для їх виникнення в подальшому ;
• фінансовий стан компанії, наявність вимог відносно активів компанії зі сторони третіх осіб, ризики втрати активів чи погіршення економічного стану компанії.
Результати юридичного аудиту компанії розкривають реальний стан з документацією, діяльністю та активами компанії, захищають від можливого надання неправдивої інформації в документах  перед укладенням угоди з компанією, допомагають упевнитися в правдивості розкритої інформації.                           Крім того, юридичний аудит сприяє визначенню методів і способів подання компанії в найбільш вигідному світлі, залученню прямих інвестицій, виходу компанії на новий ринок і що саме головне - робить інвестиції в компанію безпечними.
До випадків доцільності проведення юридичного аудиту перед укладенням угоди слід віднести  угоди,  пов’язані з набуття прав як на частку в статутному капіталі чи акцій компанії  так і угоди щодо придбання у власність земельної ділянки, об’єкту нерухомості чи майнових прав на об’єкт будівництва.
Так при набутті прав на вже збудований об’єкт нерухомості чи об’єкт, який перебуває на стадії будівництва підлягає з’ясуванню ряд правових питань, з метою уникнення інвестору негативних економічних наслідків внаслідок сплати коштів за відповідний актив чи право.
Поширеними об’єктом інвестування  є об’єкти будівництва та/або земельні ділянки, права на які придбаються з метою подальшої їх забудови. Інвестування у будівництво  нерозривно пов’язане з необхідністю прийняття рішень щодо вкладення власних або позичених коштів у придбання(набуття) прав на землю, створення об’єктів нерухомого майна, а прийняття таких рішень, у свою чергу, неможливе без завчасного розуміння їх можливих правових наслідків.
Успішне інвестування забезпечить проведення комплексного юридичного аудиту об’єкту інвестування та врахування всіх наявних правових наслідків, їх мінімізації до прийняття рішення про інвестування.

При юридичній перевірці об’єктів інвестування підлягають аналізу ряд питань правового характеру із різних сфер правовідносин. Юридична фірма K&Partners, при перевірці об’єкту будівництва, як правило,  здійснює юридичний аналіз наступних  питань:
• з’ясування поточного правового статусу і ретроспективного  набуття прав на земельну ділянку;
• з’ясування поточного правового статусу і ретроспективного  набуття прав на об’єкт будівництва;
• перевірку землевпорядної та дозвільної документації на об’єкт будівництва;
• перевірка правовстановлюючих документів, виявлення та оцінкою їх дефектів;
• поточної і перспективної містобудівної ситуації за місцем знаходження об’єкту інвестування, наявні містобудівні та планувальні обмеження, питання, пов’язані з охороною культурної спадщини;
• щодо можливості реалізації відповідних містобудівних намірів;
• виявлення та оцінкою правових ризиків, пов’язаних з придбанням об’єкту аудиту чи реалізації містобудівних намірів.

З метою уникнення небажаних правових ризиків та юридичних проблем при інвестуванні слід залучати юридичну фірму «K&Partners» в якості юридичного радника до  юридичної перевірки об’єкту інвестування. Досягнення поставленої мети від інвестування забезпечить ретельна юридична перевірка та правова оцінка об’єкту інвестування,  виявлення та мінімізація правових і фінансових ризиків, а дотримання рекомендацій наших досвідчених фахівців зроблять ваші інвестиції безпечними.