Публікації

ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ: КРОК НА ЗУСТРІЧ БІЗНЕСУ

ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ: КРОК НА ЗУСТРІЧ БІЗНЕСУ

28 березня 2023 року набрав чинності Закон України від 01.12.2022 р. № 2805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами». Мабуть, найбільш революційним стало запровадження норми вільного відчуження прав на користування надрами та внесення цих прав як вклад у спільну діяльність. Це яскравий приклад дерегулятивної норми Кодексу про надра. Тож, вважаємо за необхідне провести зрівняння норм минулої та теперішньої редакції закону.

ЯК БУЛО?

В минулому, за природоохоронним законодавством надра надавалися у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам за спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, продаж якого здійснювався на аукціонах за виключенням окремих випадків встановлених Кабінетом Міністрів України. При цьому відчуження надрокористувачем прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі їх передача до статутного капіталу, створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також внесків як вклад у спільну діяльність - булозаборонено. На практиці ця ситуація мала доволі похмурий вигляд. Потенційний інвестор мігвтратити інтерес до активу вже на стадії юридичної перевірки компанії – власника спеціального дозволу на користування надрами, перед угодою купівлі-продажу корпоративнихправ компанії-власника спецдозволу. Тоді як отримати у власність спеціальний дозвіл на користування надрами але без придбання компанії надрокористувача з її історією та зобов’язаннями, було можливо виключено на конкурентних засадах за результатами перемоги в аукціоні. При цьому ділянки з родовищами за спец. дозволами, які пропонувались на аукціонахв основному не були досліджені і потребували геологічного вивчення родовищ, що не гарантувало покупцю такого спеціального дозволу наявності на ділянці необхідного обсягу запасів з відповідними властивостями за результатами виконаних досліджень. Вказана ситуація включала значні ризики інвестування, які покладалися на покупця прав на користування надрами у разі його участі та перемоги в аукціоні.

НОВА РЕДАКЦІЯ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ТА ЯКІ НАСЛІДКИ?

По-перше, варто нагадати, що видобувна галузь в Україні давно потребувала модернізації та змін, які сприяли б покращенню і розвитку галузі та залученню міжнародних інвестицій. Ця проблема особливо на часі, так як ця галузь є важливою для обороноздатності та енергетичної незалежності країни. Відновлення України після перемоги – це питання про яке потрібно думати вже сьогодні. Базою для цього стала нова редакція Кодексу України про надра.

Відтепер, спеціальний дозвіл на користування надрами є обʼєктом цивільного обороту, права за яким вільно відчужуються. Надрокористувач може відчужувати права на користування надрами, надані йому спеціальним дозволом іншій юридичній особі чи фізичній особі шляхом укладення договору купівлі-продажу таких прав або внесенням таких прав як вклад до статутного капіталу, створеної за його участю юридичної особи. Також,надрокористувач вже має право вносити права на користування надрами, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, як вклад у спільну діяльність.

Також є ряд запобіжників, які передбачені чинним законодавством. Зокрема у разі застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції" до кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка є користувачем надр , дія спеціального дозволу на користування надрами такого користувача анулюється або зупиняється.

Законодавством також врегульовані порядок та процедура, необхідні для проведення відчуження права на користування надрами. Зокрема відчуження частини прав, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами, внесення частини таких прав як вклад до статутного капіталу, а також внесення частини таких прав як вклад у спільну діяльність може здійснюватися виключно після розподілу запасів (ресурсів) між ділянками надр раніше розвіданого родовища корисних копалин, на яке надрокористувачу надано право на користування надрами, затвердження таких розподілених запасів (ресурсів) Державною комісією України по запасах корисних копалин, а також внесення змін до такого спеціального дозволу на користування надрами в результаті розподілу запасів (ресурсів) корисних копалин або оформлення окремого спеціального дозволу на користування надрами на відповідну виділену в результаті розподілу запасів (ресурсів) ділянку надр.

Юридична фірма К&Partners супроводжує укладення однієї із перших угод з відчуження прав на користування надрами за спеціальним дозволом шляхом їх внесення надрокористувачем до статутного капіталу новоствореної юридичної особи. Це достатньо новий і зручний інструмент придбання такого активу, що відкриває і можливості для формування відповідного ринку. Перевагою такої угоди є зручність і безпека, оскільки купується сам актив без історії та зобов’язань компанії, яка ним володіла, а на самому родовищі надр, права на користування якими передаються, вже зроблені власником спеціального дозволу дослідження, як і певний обсяг робіт за угодою про користування надрами. Тоді як саму угоду з відчуження такого активу можливо структурувати і з оптимізацією фінансового податкового навантаження.

Зміни в законодавчому регулюванні даного питання має проривний характер. Як наслідок відчуження права на користування надрами, можна очікувати підвищення ліквідності ринку дозволів та ділову активність в сфері надрокорисутвання. Ця норма – є механізмом, який дозволить надрокористувачу вільно розпоряджатися своїми активами, а інвестору покращить умови для вкладення коштів у видобувну галузь нашої держави.

Прогресивні норми закону Закон України № 2805-ІХ – це крок назустріч бізнесу тавагомий внесок у надрокористування. Вважаємо, що з часом побачимо їх успіх та широке застосування.